• SOD-123FL封装
 • SOD-123FL伟德官方下载伟德国际娱乐产品目录
 • SOD-123FL小信号伟德国际娱乐产品录
 • SOD-123FL开关伟德国际娱乐产品目录
 • SOD-123FL稳压管产品目录目录
 • 热门产品   Hot
  DSN-2产品目录
  伟德官方下载伟德国际娱乐目录
  TVS、ESD系列保护器件
  CSP封装伟德官方下载势垒整流二极
  SOD-123FL 开关二极
  TVS 产品目录
  SOD-123FL 伟德官方下载势
  ZN10W稳压管
  联系我们   Contact
  搜索   Search
  你的位置:首页 > 公司产品 > SOD-123FL封装 > SOD-123FL开关伟德国际娱乐产品目录

  SOD-123FL 开关伟德国际娱乐目录

  更新:2014-11-12 12:23:17      点击:
 • 品牌:   
 • 型号:   
 • 市场价:    元
 • 优惠价:    元 (已有 0 人购买)
 • 在线订购   加入收藏
 • 产品介绍
  SOD-123FL 开关伟德国际娱乐目录
  Fast Switching 
  Diode Catalog
  Switching Diode
  NO.
  产品
  Production
  VR/VRWM/VRRM(V)  
  VRM
  VR(RMS)
  IFM(MA)
  IO(MA)
  IFRM(MA)
  IFSM(mA)
  RΘJA (℃/W)
  PD(mw)
  VFM(V)
  IR
  CT(PF)
  trr(ns)
  Tstg(℃)
  1
  BAV19W
  100
  120
  71
  400 
  200 
  625
  250
  500
  IF=0.1A@1.0    IF=0.2A@1.25
  VR=0v  f=1MHz    @5
  IF=IR=30mA Irr=0.1XIR RL=100Ω   @50
  -65to+150
  2
  BAV20W
  150
  200
  106
  400 
  200 
  625
  250
  500
  IF=0.1A@1.0    IF=0.2A@1.25
  VR=0v  f=1MHz    @5
  IF=IR=30mA Irr=0.1XIR RL=100Ω   @50
  -65to+150
  3
  BAV21W
  250
  250
  141
  400 
  200 
  625
  250
  500
  IF=0.1A@1.0    IF=0.2A@1.25
  VR=0v  f=1MHz    @5
  IF=IR=30mA Irr=0.1XIR RL=100Ω   @50
  -65to+150
  4
  IN4148S
  75
  100
  53
  300
  150
  /
  315
  400
  IF=1mA@0.715    IF=10mA@0.855 IF=50mA@1  IF=150mA@1.25
  VR=0v  f=1MHz    @2
  IF=IR=10mA Irr=0.1XIR RL=100Ω   @4
  -65to+150

   

  更多产品